Rozpoczęcie współpracy: TONEX i Fronius

Chcieliśmy poinformować, że jako TONEX nawiązaliśmy oficjalną współpracę z firmą:

Obydwu stronom, życzymy owocnej współpracy przekładającej się na wymierną korzyść dla naszych klientów.

Zespół TONEX