3M™ 6055i Pochłaniacz A2 gazów i par substancji organicznych

3M™ 6055i Pochłaniacz A2 gazów i par substancji organicznych ze wskaźnikiem zużycia

SKU: 7100030982 Kategoria:
  • W odpowiednich środowiskach wskaźnik zużycia 3M™ może stanowić dodatkowe zabezpieczenie przy stosowaniu bieżącego harmonogramu wymiany pochłaniaczy oraz ułatwia przestrzeganie procedur firmowych oraz przepisów branżowych
  • Wskaźnik zużycia 3M™ ESLI zapewnia spokojny sen, a w niektórych przypadkach pozwala zastąpić aktualne praktyki.
  • Używając wizualnego wskaźnika sygnalizującego konieczność wymiany pochłaniacza, podnosi się bezpieczeństwo pracy oraz optymalizuje się wykorzystanie pochłaniaczy w odpowiednich środowiskach
  • Wskaźnik jest prostym narzędziem optycznym, ułatwiającym w odpowiednich środowiskach podjęcie decyzji o wymianie pochłaniaczy
  • Nadaje się do stosowania z półmaskami i maskami pełnymi 3M™ serii 6000, 6500 i 7000.
  • * W celu ustalenia, czy prezentowane pochłaniacze nadają się do danego środowiska pracy prosimy skorzystać z Instrukcji użytkowania pochłaniaczy 6051i oraz 6055i lub z programu 3M™ Select and Service Life Software (www.3M.pl/SLS)